İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Berkan Plastik; İSG ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamayı,
  • Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
  • İş kazaları nedeniyle olacak kayıplara karşı, çalışanları koruyacağını,
  • Üretim ve destek bölümlerinin, tüm tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunacağını taahhüt eder.
  • İş kazaları nedeniyle olacak kayıplara karşı, çalışanları koruyacağını,
  • Tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.