Gıda Güvenliği Politikamız

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretmeyi ve müşteriye sunulmasını sağlamayı,

  • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamayı
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin; sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğinin arttırılmasını, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamayı, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmeyi, Her zaman güvenilir bir tesis olmayı taahhüt eder.