Çevre Politikamız

Berkan Plastik; çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu TS EN ISO 14001 ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’ ile çevre performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir. Bu doğrultuda;

  • Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
  • Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,
  • Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,
  • Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması, geri kazanımının yapılması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,
  • Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt eder.